Regulamin serwisu petmark.com.pl

1. O PODMIOCIE
Serwis www.petmark.com.pl jest własnością firmy ECO-VET – Marlena Kotońska z siedzibą przy ul. Konwaliowa 20, 05-123 Chotomów, NIP 1132294619, REGON 381121441, email kontakt@petmark.com.pl

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe udostępniane przez użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji usług prowadzonych za pośrednictwem serwisu petmark.com.pl.
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.
Osoby rejestrujące się w serwisie wyrażają zgodę na umieszczenie ich danych w bazie serwisu petmark.com.pl. Użytkownicy podający swoje dane w procesie rejestracji mają prawo do wglądu w swoje dane i mają możliwość ich edytowania.
Użytkownicy mają możliwość wpisania danych dobrowolnie. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usługi i produktu zakupionego za pośrednictwem serwisu petmark.com.pl użytkownik może zostać poproszony o wpisanie danych związanych z usługą.
Wpisanie danych o zwierzętach i lecznicy weterynaryjnej nie jest obligatoryjne, jednak mogą być pomocne w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania produktów i usług zakupionych za pośrednictwem serwisu petmark.com.pl
Użytkownik akceptuje otrzymywanie maili i smsów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem serwisu petmark.com.pl
W celu należytego funkcjonowania usługi geolokalizacji, znalazca zagubionego zwierzęcia, po zeskanowaniu kodu QR z zawieszki, lub wpisaniu adresu z zawieszki powinien wyrazić zgodę na uruchomienie usługi geolokalizacji na swoim urządzeniu do skanowania lub komputerze. W przypadku nie wyrażenia ww. zgody usługa geolokalizacji nie będzie mogła zostać uruchomiona. W celu należytego funkcjonowania usług serwisu petmark.com.pl użytkownik rejestrujący się w serwisie powinien podać wiarygodne i aktualne dane.
Użytkownik akceptuje umieszczenie przez serwis petmark.com.pl informacji o zaginięciu swojego zwierzęcia na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat i innych.
Dane mailowe podane przez osoby rejestrujące się w serwisie petmark.com.pl mogą być wykorzystywane przez właściciela serwisu do celów marketingowych.

3. PRODUKTY I REALIZOWANE USŁUGI
Zdjęcia zawieszek na stronie mogą odbiegać od ich stanu faktycznego zachowując swoje cechy umożliwiające ich działanie zgodnie z przeznaczeniem.
Technologia QR code działa na urządzeniach elektronicznych wyposażonych w kamerę i program do skanowania kodów QR. Odczytanie przez urządzenie danych zawartych w kodzie QR i przeniesienie na stronę serwisu petmark.com.pl wymaga aktywnego połączenia urządzenia z siecią internetową.
Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użytkowania zawieszek niezgodnie z przeznaczeniem oraz za zniszczenia powstałe na drodze mechanicznej.
Użytkownik może zwrócić zakupioną za pośrednictwem serwisu zawieszkę w ciągu 14 dni kalendarzowych, powiadamiając o tym fakcie właściciela serwisu pisemnie drogą mailową lub pocztową. Zwrócony produkt nie powinien mieć śladów użytkowania. Koszty zwrotu towaru ponosi użytkownik. Zwrotu należności dokonuje się na wskazane konto bankowe w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od daty odstąpienia od umowy. Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji produktu zakupionego za pośrednictwem serwisu w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania tego produktu.

4. ZAMÓWIENIA I CENY
Wszystkie ceny podane w serwisie petmark.com.pl są cenami brutto.
Właściciel serwisu zastrzega możliwość zmiany cen produktów.
Cena zawieszki zawiera usługę dostawy do zamawiającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Ceny podane w serwisie petmark.com.pl są wyrażone z polskich złotych (PLN).

5. REALIZACJA DOSTAW
Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Dostawa realizowana jest listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
Termin dostawy uzależniony jest od realizacji usługi przez Pocztę Polską S.A.

6. METODY PŁATNOŚCI
Płatności za towary zakupione w serwisie www.petmark.com.pl dokonywane są bezgotówkowo.
Za obsługę płatności w serwisie www.petmark.com.pl odpowiada firma Przelewy24.

7. POSTANOWIENIA RÓŻNE
Znak towarowy serwisu oraz rozwiązania technologiczne są prawnie chronione.
Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu prac konserwacyjnych.
Właściciel serwisu nie odpowiada za wyłączenie serwisu z przyczyn od niego niezależnych.
Właściciel serwisu nie odpowiada za treść wpisanych przez użytkownika danych.
Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania profilu użytkownika w przypadku zamieszczenia treści lub zdjęć , które nie są zgodne z prawami Regulaminu oraz obowiązującymi prawami Rzeczypospolitej Polskiej.
Rejestracja w serwisie petmark.com.pl oraz użytkowanie serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu serwisu.
Właściciel serwisu ma prawo do zmiany informacji zawartych w serwisie i Regulaminie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie petmark.com.pl

petmark.com.pl

Czym jest PETMARK? Petmark to wyjątkowa zawieszka dla Twojego pupila. Dzięki zamieszczeniu na niej kodu QR, zintegrowanego z profilem internetowym można uzyskać szybki dostęp do informacji na temat Twojego zwierzaka. Stanowi doskonałe uzupełnienie mikroczipa. jednorazowy koszt zakupu bezterminowy dostęp do konta możliwość aktualizacji danych 24H usługa geolokalizacji alerty o zaginięciu darmowa dostawa

服コピー

COCOで品質チェック済みのブランドの服コピーを最低料金で購入できます。

春夏のモンクレールコピーとアクセサリーを購入する

0.689